www.kiramalmsten.se

Del av utsmyckning til Ljungbackens äldreboende i Järna

Bildväv. Lin